Chương trình nhóm: Hỗ trợ Người chăm sóc | 06.2024

Trong quá trình chăm sóc thân chủ, bệnh nhân và những đối tượng cần hỗ trợ - người chăm sóc cũng đương đầu nhiều khó khăn, sự đơn độc và đôi khi thiếu những nguồn lực giúp cân bằng - tránh nguy cơ kiệt sức.

Ngày bắt đầu sự kiện 23-06-2024 9:00 am
Ngày kết thúc sự kiện 23-06-2024 12:00 pm
Số lượng thành viên 10
Phí tham dự 3,500,000 VNĐ
Phí giảm khi đăng ký sớm 3,000,000 VNĐ (Trước ngày 19-06-2024 12:00 am)
© 2024 tamlytrilieunewhope.com. All Rights Reserved.