Nhóm phát triển bản thân

Chương trình nhóm: Đau buồn – Mất mát & Những điều còn lại | 07-08.23

Đau buồn – Mất mát, một chủ đề quan trọng diễn ra trong cuộc đời mỗi con người, có thể đóng góp vào sự mất cân bằng của cảm xúc, tinh thần và những cơn đau cơ thể…

Ngày bắt đầu sự kiện 14-07-2023 6:00 pm
Số lượng thành viên 8
Phí tham dự 3,000,000 VNĐ

Sự kiện đã ngừng nhận đăng ký

Chương trình nhóm: Hỗ trợ Người chăm sóc | 12.2023

Trong quá trình chăm sóc thân chủ, bệnh nhân và những đối tượng cần hỗ trợ - người chăm sóc cũng đương đầu nhiều khó khăn, sự đơn độc và đôi khi thiếu những nguồn lực giúp cân bằng - tránh nguy cơ kiệt sức.

Ngày bắt đầu sự kiện 10-12-2023 9:00 am
Ngày kết thúc sự kiện 10-12-2023 12:00 pm
Số lượng thành viên 10
Phí tham dự 3,000,000 VNĐ

Sự kiện đã ngừng nhận đăng ký

Tôi – Hành trình mới | 21-22.01.24

Có những chuyến đi, cần thêm không gian chứa đựng những hành lý cần thiết, cần cả sự sắp xếp và linh hoạt… Và có lúc, trước những áp lực khó khăn, bạn cũng rất cần thêm thời gian – không gian, kết nối cùng những nguồn lực để chuẩn bị cho một hành trình.

Ngày bắt đầu sự kiện 21-01-2024 4:00 pm
Ngày kết thúc sự kiện 22-01-2024 11:00 am
Số lượng thành viên 12
Phí tham dự 1,200,000 VNĐ

Chương trình đã đủ người tham dự, hẹn gặp bạn vào các chủ đề sau.

Chương trình nhóm: Đối thoại “Tôi” & “Người khác” | 04.2024

Trước áp lực công việc & đời sống, đôi khi bạn mất dần kết nối cùng nguồn lực của chính mình, và gặp nhiều khó khăn trong đối thoại cùng những người khác.

Ngày bắt đầu sự kiện 20-04-2024 9:00 am
Ngày kết thúc sự kiện 20-04-2024 11:30 am
Số lượng thành viên 10
Phí tham dự 4,000,000 VNĐ

Sự kiện đã ngừng nhận đăng ký

Chương trình nhóm: Hỗ trợ Người chăm sóc | 06.2024

Trong quá trình chăm sóc thân chủ, bệnh nhân và những đối tượng cần hỗ trợ - người chăm sóc cũng đương đầu nhiều khó khăn, sự đơn độc và đôi khi thiếu những nguồn lực giúp cân bằng - tránh nguy cơ kiệt sức.

Ngày bắt đầu sự kiện 23-06-2024 9:00 am
Ngày kết thúc sự kiện 23-06-2024 12:00 pm
Số lượng thành viên 10
Phí tham dự 3,500,000 VNĐ
Phí giảm khi đăng ký sớm 3,000,000 VNĐ (Trước ngày 19-06-2024 12:00 am)
© 2024 tamlytrilieunewhope.com. All Rights Reserved.